Mitä digitoimisto tekee?

Digitoimiston tehtävät

Digitoimistot jatkavat yleistymistään sekä laajentumistaan markkinoinnin maailmassa edelleen. Digitaalisen maailman kasvaessa ja kehittyessä palvelujen kysyntä kasvaa, ja luo tilaa uusille palveluille. Digitoimistojen tehtävät ovat laajentuneet ja kehittyneet, mutta mitä kaikkea digitoimisto tekee?

Digitoimistojen monimuotoisuus

Digitoimistot ovat selvästi monimuotoisempia kuin esimerkiksi tilitoimistot. Digitoimisto voi käytännössä valita yhden pienen markkina-alueen johon keskittyä, tai vaihtoehtoisesti osa digitoimistoista on ns. täyden palvelun toimistoja, kattaen kaiken tyypillisen digimarkkinoinnin.

Digitoimistojen koossa sekä palvelutarjonnassa on paljon vaihtelua, eikä ole yhtä tyypillistä digitoimistoa. Pienin digitoimisto on varmaankin yhden henkilön pyörittämä palvelu digitaalisessa maailmassa. Suurimmilla digitoimistoilla voi sen sijaan olla jopa kymmeniä työntekijöitä, kaikki oman erikoisosaamisensa alalta.

Digitoimiston tehtävät ovatkin merkittävin erottava tekijä eri toimistojen välillä. Useimmin pienet toimistot ovat erikoistuneet johonkin omaan osaamisalueeseensa, tarjoten vain tietyn tyyppisiä digitaalisen markkinoinnin palveluja.

Digitoimiston tehtävät

Suurimmat digitaalisen markkinoinnin kanavat, sosiaalinen media sekä verkkosivut ovat digitoimistojen yleisintä palvelutarjontaa. Palvelun tyyppi ja laatu riippuu täysin toimistosta. Riippumatta toimenkuvasta, yleisesti ottaen digitoimiston tehtävä on auttaa asiakasyrityksiä menestymään tarjoten toimivia ratkaisuja yrityksen markkinointiin.