Mitä ovat digitaalisen markkinoinnin kanavat?

Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Digitaalinen markkinointi on tullut jäädäkseen, tarjoten yrityksille uusia kanavia markkinointiin. Mutta mitä ovat digaalisen markkinoinnin kanavat, siitä otamme tässä artikkelissa selvää.

Markkinoinnin uudet ulottuvuudet

Digitaalinen markkinointi on läheisesti internetiin liittyvä, suhteellisen uusi markkinointikeino. Digimarkkinoinnin aikakausi alkoi karkeasti vuosituhannen vaihteessa, mutta vielä näinä vuosinakin digitaalinen markkinointi kasvaa ja kehittyy, vaikkakin kanavat ovat pysyneet suhteellisen samoina.

Verkossa, eli internetissä tapahtuvaa markkinointia voidaan yleisesti kutsua digitaaliseksi markkinoinniksi. Kanavia on useita, yrityksen verkkosivut ja sosiaalinen media mainittakoon kaikkein yleisimpinä. Digitaalisen markkinoinnin keinoja sen sijaan syntyy jatkuvasti lisää, kun digitaalinen maailma kehittyy ja markkinoijat keksivät uusia keinoja.

Kaikki digitaaliset kanavat markkinointiin

Digitaalisen markkinoinnin kanavat ovat melko vakiintuneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Seuraavaksi tutustumme digitaalisen markkinoinnin kanaviin, ja kerromme hieman miten kukin kanava markkinoinnillisesti toimii.

Verkkosivut

Verkkosivut ja verkkokaupat kuuluvat digitaalisen markkinoinnin kanaviin, verkkokaupan harjoittaessa myös ”digitaalista myyntiä”. Erityisesti liiketoiminnassa yrityksen kotisivut ovat yltäneet jopa tärkeimmäksi markkinointialustaksi monelle yritykselle. Verkkosivujen markkinointikeino liittyy ensisijaisesti sisältöön, jota verkkosivuilla julkaistaan.

Verkkosivuilla voidaan tavoittaa kohdeasiakkaita eri tavoin ja yllättävän tehokkaasti. Verkkosivut voivat tehdä markkinointia omatoimisesti ja konversoida vierailijoita liideiksi. Usein myös potentiaalinen asiakas saattaa tutustua yritykseen kotisivujen kautta, jotka luovat ensimmäisen mielikuvan yrityksestä.

Verkkosivut ovat parhaimmillaan digitaalisen markkinoinnin työkaluna silloin, kun ne ovat huolellisesti toteutetut ja viimeistellyt, antaen laadukkaan ja asianmukaisen kuvan yrityksestä. Ensivaikutelman voi tehdä vain kerran.

Lisäksi verkkosivujen markkinoinnin avuksi voidaan luoda kunnollinen Google-näkyvyys, jolloin verkkosivut löytyvät kaikilla tärkeimmillä hakusanoilla hakukoneen kärkisijoilta. Tällöin voidaan puhua myös sisältömarkkinoinnista tai inbound-markkinoinnista, jossa sisältö houkuttelee tiedonjanoiset vierailijat verkkosivustolle.

Hakukoneet

Verkkosivuihin tiiviissä suhteessa olevat hakukoneet ovat yksi erityisesti maininnan ansaitsevista kanavista, vaikkakin lopullisen markkinointimateriaalin tarjoavat hakukoneen listaukseen keräämät verkkosivustot. Hakukoneet eivät välttämättä ole varsinainen digitaalisen markkinoinnin kanava, mutta erittäin merkittävä digimarkkinoinnin keino.

Hakukoneiden kohdalla markkinointia voi tehdä kahdella tavalla: hakukoneoptimointi sekä hakukonemainonta. Hakukone ei kuitenkaan pysty itsenäiseen markkinointiin, sillä se hyödyntää verkkosivujen sisältöä järjestellessään sen haun tekijälle haun tuloksiksi.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on monille tuttu digitaalisen markkinoinnin kanava, joka on ollut olemassa jo kauan. Vanhat tutut kanavat, kuten Facebook, Twitter (X), Instagram ja LinkedIn ovat olleet digitaalisen markkinoinnin hyötykäytössä jo kauan. Sosiaalinen media on kuitenkin jatkanut kasvuaan, ja markkinoille on ilmaantunut vuosien varrella uusia kanavia, kuten vaikka videoihin perustuva TikTok. Myös Youtube ja muut videopalvelut voivat toimia digitaalisen markkinoinnin kanavana.

Sosiaalinen media tarjoaa rajattomat mahdollisuudet markkinoinnille, ja onnistuessaan voi tuoda yllättäviä tuloksia. Kiinnostavan sisällön jakaminen on helppoa, ja markkinointitempaus voi saada yllättävänkin suuret mittasuhteet.

Somessa tehdään sekä orgaanista markkinointia (sisältöä ilman suoranaista mainostamista) sekä siellä voi tehdä myös maksullista mainontaa hyvinkin kohdennetusti.